Thanks Geocities

เวปไซท์นี้ ทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับ MP3 เพื่อเป็นวิทยาทาน ไม่มี จุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของศิลปินค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือแจกจ่าย ผลงานเพลงของเขาเหล่านั้นในรูปแบบ MP3 เชิงพาณิชย์ หากท่านต้องการที่จะเข้า มาที่นี่โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาประโยชน์จากการทำ MP3 เชิงการค้า ที่นี่ไม่ต้อนรับท่านครับ แต่ถ้าเข้ามาเพื่อศึกษา และทดลองทำไว้ฟังเอง ก็เชิญเลยครับ แต่ขอให้ระลึก ไว้เสมอครับ ว่า ผลงานของคนทุกคน กว่าจะได้มาเขาเหล่านั้นต้องลำบาก ขนาดไหน ฉนั้นขอให้ทุกท่านเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเขาเหล่านั้นด้วยครับ